TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 363


Tạp chí Bách Khoa – số 363-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 363-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Thế Nhân Nhân dịp tất niên kể lại chuyện cổ tích kinh tế
Việt Phương cuộc chiến tranh Ấn Hồi với quốc gia Bangla Desh
Nguyễn Thị Ngọc Thắm Phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng dân tộc
Lê Văn Đặng nhân giải cờ tướng Tuệ Thành thử điểm qua làng cờ tướng Việt Nam hiện nay
Georges E. Gauthier chung quanh khúc điệu Phạm Duy
Trần Lê Nguyên Vũ Đường lên Berlin
Nguyễn Mộng Giác Mùa xuân cho bé thơ
Khánh Linh Rượu nguồn cùng say (thơ)
Viên Linh Thơ
Phaạm Văn Bình Mùa xuân bên ngoài (truyện ngắn)
Hoàng Diễm khánh Phoỏng vấn Điệp Túy Bạch, nhà danh họa hiện đại Trung Hoa Dân Quốc
Cao Tiêu Tam Ích và những dòng chưa đọc
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận