TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 364


Tạp chí Bách Khoa – số 364-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 364-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Hiến Lê Nguy cơ xuất não
Võ Phiến ngày xuân nói chuyện áo quần
Nguyễn Thị Ngọc Thắm Phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng dân tộc
Từ Minh sự biến chuyển của đồng Mỹ Kim từ năm 1934 tới nay
Việt Phương Mujib Rahman, ông là ai?
Trần Lê Nguyên Vũ đường tới Berlin (du ký)
Nguyễn Mộng Giác tên đào ngũ (truyện ngắn)
Tống Châu Ẩn mùa xuân, một người nào (truyện ngắn)
Đỗ Nghê bài vè thứ nhất (thơ)
Hàn Vũ Giang Châu Xuân xa (thơ)
Bách Khoa đàm thoại với Sơn Nam
Từ Minh thời sự thế giới
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận