TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 365


Tạp chí Bách Khoa – số 365-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 365-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì Cuộc Hoa du của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon
Võ Quang Yến Cách thông đạt của loài cá: ngôn ngữ hóa học
Nguyễn Gia Tường trở về nguồn để làm gì?
Nguyễn Hiến Lê Nguy cơ xuất não
Tạ Tỵ nói về nghệ thuật tạo hình
Toan Ánh chơi câu đối Tết
Nguyễn Văn Xuân Quang Trung trên sân khấu Việt Nam
Võ Thị Thanh Roòn các phương pháp nhịn ăn để trị bệnh ở Việt Nam
Lê Văn Thiện chinh phụ bây giờ (truyện)
Định Nguyên Mùa lạnh (truyện)
Trần Huiền Ân cát rừng (thơ)
Lê Văn Trung Giọt nước mắt mùa xuân (thơ)
Đoàn Bằng Hữu Hóa kiếp tôi (thơ)
Vũ Hữu Định Ngày xuân thiêng (thơ)
Yasutaka Tsustui bình minh những quái nhân
Từ Trì Thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi