TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 366


Tạp chí Bách Khoa – số 366-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 366-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Minh 67 năm bang giao Nga-Nhật (1905-1972)
Trần Đại thi cử bằng trắc nghiệm
Nguyễn Hiến Lê Nguy cơ xuất não
Tạ Tỵ nói về nghệ thuật tạo hình
Lê Trung Hoa vần bằng trắc
Võ Thị Thanh Roòn các phương pháp nhịn ăn để trị bệnh ở Việt Nam
Trần Văn Tích khi trẻ sơ sinh có răng
Mộng Tuyết thất tiểu muội hậu Úc viên ký
Phạm Ngọc Lư lửa cháy bên kia đầm (truyện)
Trần Tuấn Kiệt Gió đêm (thơ)
Lê Minh Ngọc chiến tranh và nhà giáo (thơ)
Tô Hoàng Nha Những sáng mai nào (thơ)
Tử Diệp thời sự khoa học
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận