TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 367


Tạp chí Bách Khoa – số 367-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 367-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Phạm Việt Châu Từ dự kiến Trung Tâm quyền lực đến mưu đồ tái phân trị thế giới
Nguyễn Gia Tường Giáo dục cần được quan niệm thế nào?
Hồ Hữu Tường một trung tâm sáng tác văn nghệ
Georges E. Gauthier Trường ca “Con đường cái quan” và “Mẹ Việt Nam” của Phạm Duy
Vương Hồng Sến Năm 71 tuổi, bàn về nghệ thuật sống dai và truyện phản lão hoàn đồng
Doãn Dân một sáng ngậm ngùi (truyện)
Tường Linh sao khuya (thơ)
Tạ Tỵ Giọt buồn (thơ)
Phương Hoa Sứ Tình ca (thơ)
Nguyễn Mộng Giác Vào đời (truyện dài)
Thu Thủy Thời sự văn nghệ
Thế Nhân Cuộc nói chuyện của nhà văn Bình Nguyên Lộc
Tử Diệp Thời sự khoa học
Từ Minh Thời sự thế giới

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận