TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 368


Tạp chí Bách Khoa – số 368-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 368-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Phạm Việt Châu Từ dự kiến Trung Tâm quyền lực đến mưu đồ tái phân trị thế giới
Phạm Chi Lăng Nhận định về cuộc tấn công hiện nay của cộng quân: ý đồ và hậu quả
Hồ Hữu Tường một trung tâm sáng tác văn nghệ
Trần Ngọc Minh Viết cho ngày mai của Dân tộc: Giáo dục là một sự đầu tư cần được quản trị và kế hoạch hóa
Vương Hồng Sến Năm 71 tuổi, bàn về nghệ thuật sống dai và truyện phản lão hoàn đồng
Từ Minh Henry Kissinger, con người của huyền thoại
Nguyễn Mộng Giác Vào đời (truyện dài)
Minh Quân Một chuyến đi Huế Quảng Trị (Bút ký)
Trần Dzạ Lữ Nỗi buồn của mẹ (thơ)
Từ Minh thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi