TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 369


Tạp chí Bách Khoa – số 369-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 369-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Minh Hồ sơ Nga du của Tổng thống Richard Nixon
Phạm Chi Lăng Nhân vụ Cộng quân lấn chiếm Bình ĐỊnh
Trần Ngọc Ninh Giáo dục là một sự đầu tư cần được quản trị và kế hoạch hóa
Phan Du sinh dục và tiến hóa
Trần Văn Tích Cây huê xà trong truyện của Sơn Nam và trong thực vật học
Lê Phương Chi Đoạn chót của một cuộc phỏng vấn
Minh Quân Một chuyến đi Huế Quảng Trị (Bút ký)
Minh Quân Bao la (thơ)
Trần Dzạ Lữ Một cảnh chạy loạn ở Trị Thiên (thơ)
Nguyễn Mộng Giác Vào đời (truyện dài)
Trần Huiền Ân 20 năm thôi học (thơ)
Hằng Vũ quà thơ (thơ)
Thế Nhân Cái chết của Kawataba
Thu Thủy Thời sự văn nghệ
Tử Diệp Thời sự khoa học
Từ Minh thời sự thế giới

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận