Bối cảnh lịch sử Đại Việt vào thời Alexandre De Rhodes đặt chân đến


Bối cảnh lịch sử Đại Việt vào thời Alexandre De Rhodes đặt chân đến

Nhatbook-Bối cảnh lịch sử Đại Việt vào thời Alexandre De Rhodes đặt chân đến-Trần Viết Ngạc
Map of “Annam” drafted by Alexandre de Rhodes in 1651 showing “Cocincina” (left) and “Tunkin” (right).
Tác giả:  Trần Viết Ngạc
 Nguồn:  N/A
 Năm:  N/A
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

Bình luận