Bài báo

Bối cảnh lịch sử Đại Việt vào thời Alexandre De Rhodes đặt chân đến


Bối cảnh lịch sử Đại Việt vào thời Alexandre De Rhodes đặt chân đến

Nhatbook-Bối cảnh lịch sử Đại Việt vào thời Alexandre De Rhodes đặt chân đến-Trần Viết Ngạc

Map of “Annam” drafted by Alexandre de Rhodes in 1651 showing “Cocincina” (left) and “Tunkin” (right).

Tác giả:  Trần Viết Ngạc
 Nguồn:  N/A
 Năm:  N/A
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

KM-Tủ sách Billgate

Gửi phản hồi