QUYỀN LỰC ĐÍCH THỰC


Quyền lực đích thực

nhatbook-Quyền lực đích thực-Thích Nhất Hạnh

Tác giả:  Thích Nhất Hạnh,
 Chân Đạt dịch
 Nxb:  Tri Thức
 Năm:  N/A
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Nếu có điều kiện, mời các bạn ủng hộ sách giấy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại đây: <LINK>

để lại phản hồi