TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 372


Tạp chí Bách Khoa – số 372-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 372-1972.pdf

nhatbook-download


Trong số này: 

Phạm Việt Châu Từ hội nghị nhân dân Đông Dương đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Việt Phương Trung Cộng và phi châu
Phan Du sinh dục và tiến hóa
Võ Quang Yến Vụ án chất DDT: chống hay chịu thuốc diệt trùng
Georges E. Gauthier nghĩ về nghệ thuật của Thái Thanh
Bình Nguyên Lộc Danh từ mới của Trung Hoa
Phạm Văn Bình Huế hồi sinh (bút ký)
Nguyễn Mộng Giác Ký sự thời chiến: trong tầm lửa đạn
Đông Trình lúa chết bên xác người
Đinh Nguyên em về và mưa (thơ)
Vũ Hữu Định Mai này (thơ)
Từ Minh một chuyện tình thế kỷ 20
Tử Diệp Thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận