TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 373


Tạp chí Bách Khoa – số 373-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 373-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Nhân ngày 20-7 nói về ké hoạch thống nhất đất nước của Cộng Sản Việt
Võ Phiến người Thượng trang Nghiêm
Trần Ngọc Ninh thương thảo về hai tiếng “cái” và “con” với ông Bình Nguyên Lộc
Đoàn Nhật Tấn Vấn đề Tân toán học ở nước ta
Xuân Quang kinh nghiệm tập Yoga
Việt Phương Đông Đức và chính sách hòa giải Đông Tây
Từ Minh Leonid Brejnev, một vô sản trưởng giả hóa
Nguyễn Mộng Giác trong tầm lửa đạn: quê nhà
Trần Hoài Thư Bóng tháp
Tử Diệp thời sự khoa học
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Từ Minh Thời sự thế giới

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi