TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 374


Tạp chí Bách Khoa – số 374-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 374-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Minh Hàn Quốc trên bàn cờ quốc tế
Việt Phương Nhận định về quốc hộ kỳ 4 của miền bắc
Võ Phiến anh Bình Định
Đoàn Nhật Tấn Vấn đề Tân toán học ở nước ta
Trần Ngọc Ninh thương thảo về hai tiếng “cái” và “con” với ông Bình Nguyên Lộc
Huỳnh Phan Số phận môn Quốc Văn
Trần Ngọc Ninh Văn hóa và Y khoa
Nguyễn Mộng Giác trong tầm lửa đạn: Mai sau
Huỳnh Kim Sơn vẫn niềm ao ước đó (thơ)
Võ Văn Lê mây chiều (thơ)
Trần Hoài Thư Bóng tháp (truyện)
Nguyễn Mộng Giác Vào đời (truyện dài)
Từ Minh Thời sự thế giới
Tử Diệp thời sự khoa học
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi