TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 375


Tạp chí Bách Khoa – số 375-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 375-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Minh Viễn tượng bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ
Việt Phương Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ hay cuộc tranh chấp quyền hành tại Trung Hoa lục địa
Trần Ngọc Ninh thương thảo về hai tiếng “cái” và “con” với ông Bình Nguyên Lộc
Võ Phiến anh Bình định bệnh tật và chữ nghĩa
Phạm Văn Lương một vài nhà tiên phong trong ngành giải phẫu
Georges E. Gauthier một người Gia Nã Đại và nghệ thuật của Phạm Duy
Bình Nguyên Lộc Danh từ mới của Trung Hoa
Phạm Văn Bình Qua phá Tam Giang
Nguyễn Mộng Giác Vào đời (truyện dài)
Tường Linh Một sớm mai về (thơ)
Đông Trình em gái hồi cư (thơ)
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Từ Minh thời sự thế giới
Thế Nhân sắc luạt sửa đổi quy chế Báo chí

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận