TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 378


Tạp chí Bách Khoa – số 378-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 378-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Phạm Việt Tuyên Người cầm bút từ năm 1954 tới nay, 1972
Từ Minh Thế vận hội từ Berlin 1936 tới Munich 1972
Đoàn Nhật Tấn Tân toán học cho tuổi tiền học đường
Nguyễn Hiến Lê Nhà giáo họ Khổng: tình thầy trò
Võ Phiến thành tích trên đầu lưỡi
Từ Minh Lịch sử một tội ác
Hồ Thị Dư Tâm Giọt lệ cho người (truyện ngắn)
Nguyễn Mộng Giác Vào đời (truyện dài)
Lê Nguyên Ngữ quán tản cư (thơ)
Trần Vạn Giả Lục bát (thơ)
Trần Huiền Ân tào khê nước chảy
Từ Minh Thời sự thế giới
Hoàng Chu Ân Trong vườn (truyện ngắn)
Tràng Thiên -Thu Thủy thời sự văn nghệ
Từ Minh thời sự thế giới

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận