TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 379


Tạp chí Bách Khoa – số 379-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 379-1972

nhatbook-download


Trong số này: 

Võ Phiến Xem tướng nhà
Từ Minh Phi luật tân giữa Cộng sản và độc tài
Hồ Hữu Tường Nhân việc Lê Văn Viễn từ trần, một vài nhận xét về cựu thủ lãnh Bình Xuyên
Nguyễn Hiến Lê Nhà giáo họ Khổng: tình thầy trò
Ngô Thế Vinh Dư âm cuojc chiến VN và tương lai ngành y khoa phục hồi
Trần Văn Tích Tắc kè
Nguyễn Văn Xuân Giai thoại một thời: Phan Châu Trinh và tiếng tơ lòng
Từ Minh Cuộc Hoa du của Thủ tướng Nhật Kakuei Tanaka
Nguyễn Mộng Giác Vào đời (truyện dài)
Tạ Tỵ Trở về (thơ)
Hoàng Lộc Thư gửi vị hôm thê không cưới được (thơ)
Tràng Thiên – Thu Thủy Thời sự văn nghệ
Tử Diệp Thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận