TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 381


Tạp chí Bách Khoa – số 381-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 381-1972

nhatbook-download


Trong số này:

Nguyễn Văn Trung Qua sự phê bình nghiên cứu Truyện Kiều và Nguyễn Du, xưa và nay, đặt những vấn đề về “Phê bình cũ, phê bình mới”
Trần Ngọc Ninh Ý nghĩa Truyện Kiều trong dân Gian
Bùi Hữu Sủng Nghệ thuật “vang và Bóng” trong truyện Kiều
Vũ Hạnh hai nàng Thúy Kiều, khách viễn phương, người là ai?
Doãn Quốc Sỹ tiếng dân của Kiều
Vũ Văn Kính Cụ Nghè Mai, một giọt máu đào của họ Nguyễn Tiên Điền
Võ Phiến văn đọc và văn xem
Vũ Hoàng Chương Hỏi ai người khác (thơ)
Nguyễn Du Thơ chữ Hán
Bách Khoa Đàm thoại với Phạm Thiên Thư về cuốn “tục kiều” Đoạn Trường Vô Thanh
Từ Minh George McGovern và Sargent Shiriver, hai kẻ chiến bại
Tử Diệp Thời sự khoa học
Từ Minh thời sự thế giới
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận