CHÂN LÝ THUỘC VỀ AI?


Chân lý thuộc về ai?

(dịch Red Brotherhood at war: Vietnam, Cambodia and Láo since 1975)

nhatbook-chan ly thuoc ve ai-Grant Evans-1985

Tác giả:  Grant Evans – Kelvin Rowley
 Nguyễn Tấn Cưu dịch
 Nxb:  Quân Đội Nhân Dân
 Năm:  1986
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt (đánh máy)
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận