TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 382


Tạp chí Bách Khoa – số 382-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 382-1972

nhatbook-download


Trong số này:

Từ Minh Phân tích cuộc bầu cử Tổng Thống tại Hoa kỳ năm 1972
Nguyễn Văn Trung Qua sự phê bình nghiên cứu Truyện Kiều và Nguyễn Du, xưa và nay, đặt những vấn đề về “Phê bình cũ, phê bình mới”
Trần Ngọc Ninh Ý nghĩa và cơ cấu Truyện Kiều: Đoạn cuối của Truyện Kiều
Võ Phiến Mẹ bồng con
Hồ Hữu Tường Một gia phổ của dòng Nguyễn Đình Chiểu
Bình Nguyên Lộc Nói rõ hơn về tiền sử học tại Việt Nam: Lạc và Việt
Nguyễn văn Xuân Giai thoại một thời: Đôi hia
Vũ Hoàng Chương Ba tiếng đứt ruột (tùy bút)
Trần Quí Sách Hoa Khế (truyện ngắn)
Mường Mán Trăng trên doanh trại (truyện ngắn)
Từ Minh thời sự thế giới
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận