TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 383


Tạp chí Bách Khoa – số 383-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 383-1972

nhatbook-download


Trong số này:

Thích Nhất Hạnh Đạo Phật và sự sống
Bùi Hữu Sủng một quan điểm mới về tiểu thuyết: “chữ đẻ ra chữ”
Will và Ariel Durant Lịch sử và chiến tranh
Nguyễn Thiếu Dũng Trường hợp Lĩnh Nam Dật Sử )một tài liệu giả mạo trắng trợn)
Bình Nguyên Lộc Nói rõ hơn về tiền sử học tại Việt Nam: Lạc và Việt
Võ Phiến Mưa và Thơ
Hồ Hữu Tường Viễn đồ cho Đông Y
Từ Minh ngày trở về của Juan Peron
Tạ Tỵ Hãy cho tôi
Võ Văn Lê Mùa thu trên đồi (thơ)
Trần Lưu An Quảng Trị xưa nào – Quảng Trị chừ đây (thơ)
Trần Dzạ Lữ Thư cho người (thơ)
Bách Khoa Có bao nhiêu sư đoàn
Tử Diệp Thời sự khoa học
Thu Thủy Thời sự văn học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi