TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 384


Tạp chí Bách Khoa – số 384-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 384-1972

nhatbook-download


Trong số này:

Từ Minh Hoội nghị An ninh và hợp tác Âu châu tại Helsinki
Hồ Hữu Tường Về tên đúng của Sương Nguyệt Anh
Võ Phiến Sa kê
Thích Nhất Hạnh Đạo Phật và sự sống
Võ Tiến Phúc Nghững phát giác kỳ dị chung quanh cuốn: Chinh phụ ngâm diễn âm tân khúc
Toan Ánh góp ý kiến với ông Võ Phiến về bài “Mẹ bồng con”
Vũ Hoàng Chương Ruồi họp bất thường (tùy bút)
Bùi Hữu Sủng Một quan niệm mới về tiểu thuyết: thư đọc một truyện ngắn cơ cấu
Jean Ricardou một cuộc dạo chơi trắc trở
Nguyễn Văn Xuân Giọt máu rơi của Nguyễn Công Trứ
Mang Viên Long Dì Lucia
Tử Diệp Thời sự khoa học
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi