Chính sách của triều Nguyễn đối với Thiên Chúa Giáo


Chính sách của triều Nguyễn đối với Thiên Chúa Giáo

nhatbook-Chính sách của triều Nguyễn với Thiên Chúa Giáo-Đỗ Bang-2008

Tác giả:   Đỗ Bang
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam học lần 3
 Năm:  2014
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

One Reply to “Chính sách của triều Nguyễn đối với Thiên Chúa Giáo”

 1. Xin được hỏi thầy PGS TS Đỗ Bang ở Huế

  Là sẵn Brian đang đọc luôn bài viết của thầy về Thiên Chúa Giáo và Nhà Nguyễn mà thầy đã viết cho một cuộc hội thảo quốc tế.

  Là bài này >> https://nhatbook.com/…/chinh-sach-cua-trieu-nguyen-voi-thi…/.

  Có vài điều hơi có vấn đề trong này, nhưng Brian chỉ xin nêu ra 2 điều, để có gì thầy và các bạn xin giải đáp:

  1. Theo thầy, “Năm 1840, Minh Mạng cử Phan Thanh Giản cầm đầu một phái đoàn sang Pháp để tìm hiểu tình hình với mong muốn xây dựng quan hệ ngoại giao tốt hơn. Nhưng điều mà cả hai phía không muốn đã xảy ra là khi phái đoàn của triều đình Huế đến Pháp, liền bị các giới chức trong giáo hội thừa sai Paris phản đối kịch liệt và vận động một cuộc tẩy chay trên báo chí, gây áp lực mạnh mẽ với nhà vua, nên vua Pháp buộc phải từ chối tiếp phái đoàn của triều đình Huế.”.

  Xin thầy cho biết, sử kiện năm 1840 cụ Phan Thanh Giản theo lệnh vua Minh Mạng sang Pháp điều đình ngoại giao là thầy đã lấy từ nguồn sử liệu nào ?

  2. Theo thầy, “Những định hướng và giải pháp mang tính siêu hình và cưỡng chế nói trên đã chạm mạnh vào tư tưởng dân tộc và văn hoá truyền thống nên dễ gây ngộ nhận, kích động dẫn đến chính sách kỳ thị, cấm đạo của triều đình nhà Nguyễn và được đông đảo nhân dân vốn mang nặng tính ngưỡng sùng bái tổ tiên đồng tình ủng hộ.”.

  Xin thầy cho biết, dựa vào nguồn sử kiện nào mà thầy nhận định rằng “dẫn đến chính sách kỳ thị, cấm đạo của triều đình nhà Nguyễn và được đông đảo nhân dân vốn mang nặng tính ngưỡng sùng bái tổ tiên đồng tình ủng hộ” ? Dĩ nhiên thầy cũng không thể nói là từ Ban Tuyên Giáo mà ra, vì Brian đang hỏi sử liệu và thống kê, chứ không là văn kiện Đảng.

  Nếu đúng là cả 2 điều trên đều không có trong sử liệu, thì xin thầy cho biết, một vị PGS TS mà viết một bài viết về sử, lại đưa ra các điều lỏng lẽo như thế, thì có chấp nhận được không ?

  Nếu Brian sai, mời thầy và các bạn cứ lên tiếng để mình cùng học hỏi.

  Thanks

  Brian

Leave a Reply to Ngọc Cancel reply