TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 387


Tạp chí Bách Khoa – số 387-1973

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 387-1973

nhatbook-download


Trong số này:

Từ Minh đầu năm Quí Sửu, một nền hòa bình bất ổn
Bách Khoa đàm thoại với ông Giản Chi về giải tuyên dương sự nghiệp văn chương, học thuật, mỹ thuật 1972
Lê Thanh Thái Đầu năm nói chuyện tướng số
Nguyễn Hiến Lê Kỷ nguyên tiêu thụ và nghề viết văn
Võ Phiến từ chuyện áo quần ngày Xuân
Toan Ánh chơi câu đối
Dohamide Thân phận người sơ khai
Huuỳnh Văn Lang ông Diệm, ông Nhu và bà Nhu
Từ Minh Harry S. Truman, một vĩ nhân bất đắc dĩ
Nguyễn Văn Xuân giai thoại một thời: cái oai của Tả quân
Nguiễn Ngu Í một bức thư đầu năm
Du Tử Lê khi trở lại trường (thơ)
Thế Nhân lễ phát giải thưởng Văn Bút 72
Tràng Thiên chuúc tết đồng bào miền Bắc
Bách Khoa một tạp chí cho trẻ em Việt ở nước ngoài
Tràng Thiên thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận