TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 389


Tạp chí Bách Khoa – số 389-1973

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 389-1973

nhatbook-download


Trong số này:

Từ Minh Hội nghị Quốc tế Ba Lê, một bước tiến mới tới Hòa Bình?
Võ Quang Yến học tập sanh đẻ
Bách Khoa đàm thoại với Giáo sư Nguyễn Xuân Nhựt về các vấn đề du học và giáo dục
Nguyễn Xuân Nhựt tiến tới một nền giáo dục thích nghi
Nguyễn Thiếu Dũng văn học thời Duy Tân
Nguyễn Văn Xuân năm mới đi viếng nhà thờ Nhất Linh Nguyễn Tường Tam
Võ Phiến giọng Huế
Võ Hồng Trát đòi nhân chứng (truyện ngắn)
Du Ly giã từ em vĩnh biệt (truyện)
Đỗ Chu Thăng hong chút tình xưa (thơ)
Bách Khoa Tưởng niệm Phan Phụng Thạch
Phan Phụng Thạch Nắng hạ tình phai
Vũ Hoàng Chương Trả lời phỏng vấn của đài Tự do
Đông Hồ, Mộng Tuyết, Vũ Hoàng Chương ba bài thơ xướng họa
Từ Minh thời sự thế giới
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận