TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 390


Tạp chí Bách Khoa – số 390-1973

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 390-1973

nhatbook-download


Trong số này:

Trần Ngọc Ninh Nguyễn Trãi, Huyfeef thực và Sắc Không
Võ Phiến Người Huế
Trần Văn Tích Châm thuật trên đất Pháp
Nguyễn Thiếu Dũng văn học thời Duy Tân
Nguyễn Văn Xuân Nhân xem một kỷ niệm của Nguyễn Tường Long
Từ Minh Nữ văn Hào Pearl Buck, một cây bút Tây phương phục vụ cho đạo lý Đông Phương
Minh Đức Hoài Trinh lá thư Vạn Tượng
Hoàng Lộc Khi trở về Hội An (thơ)
Nguyễn Bắc Sơn Đại lãn (thơ)
Trần Quí Sách Người chờ đợi (truyện ngắn)
Bùi Khiết Mùa xuân tưởng niệm Thân
Từ Minh thời sự thế giới
Trần Đại Chín nhà văn nhìn về Đông Hồ
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận