DẤU ẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH THỜI NGUYỄN: GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ ĐƯƠNG ĐẠI


Dấu ấn cải cách hành chánh thời Nguyễn: Giá trị lịch sử và đương đại

Nhatbook-Dấu ấn cải cách hành chánh triều Nguyễn giá trị lịch sử và đương đại-2018

Tác giả:  nhiều TG
 Nxb:  Bộ Nội Vụ
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận