LÝ LỊCH SỰ VỤ CỦA NGUYỄN ĐỨC XUYÊN


Lý lịch sự vụ của Nguyễn Đức Xuyên

nhatbook-Lý Lịch Sự Vụ của Nguyễn Đắc Xuyên

Tác giả:  Nguyễn Đức Xuyên
 Nguồn:   Nghiên cứu phát triển
 Năm:  2015
 Ngôn ngữ:  Chữ Hán
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi