TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 395


Tạp chí Bách Khoa – số 395-1973

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 395-1973

nhatbook-download


Trong số này:

Doãn Quốc Sỹ Hướng về ngành Sư phạm Tiểu học
Đoàn Nhật Tấn dịch thuật
Trần Ngọc Ninh Ngữ lý học và cơ cấu Việt ngữ
Trần Ngọc Ninh Đức phật trước các hệ thống tư tưởng đương thời
Dohamide Những gương mặt sầu chai đá của châu Mỹ La Tinh
Từ Minh Độc tài về già: Franciso Franco
Bách Khoa Đàm thoại với Nguyễn Văn Hầu, tác giả cuốn “Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang)
Minh Đức Hoài Trinh Lá thư nước ngoài
Vũ Hoàng Chương Ba kiếp lang thang (thơ)
Tường Linh Trầm tư (thơ)
Hoàng Ngọc Tuấn Tự truyện giữa mùa hè (truyện)
Hồ Hữu Tường Nhơn một bài thơ
B.T.C. Kỷ niệm tuyên trung hầu Nguyễn Văn Tuyên tại Mỹ An Hưng Sa Đéc
Từ Minh thời sự thế giới
Tràng Thiên – Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi