TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 396


Tạp chí Bách Khoa – số 396-1973

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 396-1973

nhatbook-download


Trong số này:

Nguyễn Văn Xuân Từ Tự Phán đến Phan Bội Châu niên biểu
Toan Ánh Tủ sách xã thôn
Dohamide Thử bàn lại với nhà văn Bình Nguyên Lộc về “Người Châu Giang”
Đoàn Nhật Tấn Dịch Thuật
Trần Ngọc Ninh Các hệ phái sa môn và bà la môn qua lăng kính Phật giáo (sống với ý thức hệ)
Từ Minh Gaddali, chàng trai Du mục với mộng làm bá chủ khối Ả rập
Vũ Hoàng Chương Vô tuyến truyện Kiều (tùy bút)
Hoàng Ngọc Tuấn Tự truyện giữa mùa hè (truyện)
Nguyễn Mộng Giác Niềm tin còn lại (truyện)
Minh Đức Hoài Trinh Lá thư nước ngoài
Trần Văn Sung vài nét về Hội nghị các nhà Đông phương học tại Paris
Tử Diệp Thời sự khoa học
Từ Minh thời sự thế giới

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi