Quyết sách của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh trừng phạt Việt Nam


Quyết sách của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh trừng phạt Việt Nam

nhatbook-Quyet sach cua Trung Quoc-Bành Mộ Nhân-1986

Tác giả:  Bành Mộ Nhân
 Nguồn:  N/A
 Năm:  1986
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Mục tiêu của bản luận văn này là hiểu biết sâu thêm về cuộc chiến tranh tháng 2 năm 1979 Trung Quốc xâm lược Việt Nam, đồng thời nghiên cứu những ảnh hưởng của cuộc chiến tranh này đối với các nước hữu quan. Để hiểu được làm sao mà hai nước đồng minh với nhau lại trở thành thù địch nhau, trước hết chúng tôi phải nghiên cứu bối cảnh của cuộc chiến tranh này. Sau đó là phải trình bày rõ những ý kiến bất đồng của Trung Quốc và Việt Nam trên các mặt chính sách, quân sự, biên giới và vấn đề Hoa kiều cũng với những hoạt động ngoại giao của đôi bên trước chiến tranh. Tiếp nữa là phải xem đến việc khi mới phát động cuộc chiến tranh này có phải tất cả những người lãnh đạo của Bắc Kinh đều đồng ý thống nhất với nhau không và do nguyên nhân nào mà đã đưa ra được kế hoạch của cuộc chiến tranh này. Chúng tôi còn phải mô tả khái quát tình hình của cuộc chiến tranh này và nêu rõ được ảnh hưởng của chiến tranh đối với các nước hữu quan, cũng như Bắc Kinh đã có những chính sách mới gì. Cuối cùng, trong phần kết luận, chúng tôi còn nghiên cứu xem Chính phủ Bắc Kinh có đạt được mục tiêu đã định hay không, để từ đó nêu ra động cơ đích thực của Chính phủ Bắc Kinh phát động cuộc chiến tranh này. Về đường hướng sẽ phải giải quyết vấn đề Đông Dương trong tương lai như thế nào, cũng là phạm vi tìm tòi của chúng tôi.


*

để lại phản hồi