TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 398


Tạp chí Bách Khoa – số 398-1973

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 398-1973

nhatbook-download


Trong số này:

Nguyễn Hiến Lê Những vấn đề của thời đại: sự bộc phát của nhân số và nạn đói
Kim Dịch Khoa học thực nghiệm và y lý cổ truyền
Vân Anh các quốc gia kỹ nghệ trên thế giới sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng nhiên liệu cách nào?
Đông Tùng Công sứ Oser, một người không chết ở vùng Nghệ Tĩnh
Bình Nguyên Lộc về người Châu Giang
Minh Đức Hoài Trinh lá thư Minh Đức Hoài Trinh
Thu Hippy chuyện trong tháng
Hồ Minh Dũng người đền nợ nước (truyện ngắn)
Du Li một thoáng khói cay (truyện ngắn)
Lê Văn Trung Mái nhà xưa (thơ)
Võ Văn Lê Khi về phố hạ (thơ)
Bách Khoa Đàm thoại với Võ Phiến
Từ Minh thời sự thế giới
Tràng Thiên – Thu Thủy thời sự văn nghệ
Thế Nhân Hợp đồng xuất bản Nhã Ca – Barry Hilton

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận