TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 399


Tạp chí Bách Khoa – số 399-1973

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 399-1973

nhatbook-download


Trong số này:

Nguyễn Gia Tường Uốn nắn tâm hồn theo truyền thống dân tộc, mục tiêu thiết yếu của nền Giáo dục quốc dân VN
Đào Trường Phúc Dầu hỏa: khí giới chính trị hay khủng hoảng kinh tế?
Nguyễn Hiến Lê Những vấn đề của thời đại: sự bộc phát của nhân số và nạn đói
Võ Quang Yến Thuốc chủng trừ bệnh Cúm
Trần Văn Tích Di truyền, mật mã và ám hiệu
Võ Long Tê đàm thoại với Bách Khoa về hội nghị các nhà ĐÔng phương học thứ 29 tại Ba Lê
Minh Đức Hoài Trinh Lá thư nước ngoài
Trần Hoài Thư Người trở về (truyện ngắn)
Tạ Tỵ Vọng âm (thơ)
Tuệ Mai Tạ ơn (thơ)
Thu Hippy chuyện trong tháng
Đặng Trần Huân Thời sự thế giới
Thế Nhân Nụ cười Việt Nam tại Hoa Kỳ
Thu Thủy thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận