TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 401


Tạp chí Bách Khoa – số 401-1973

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 401-1973

nhatbook-download


Trong số này:

Hoàng Văn Đức Tưừ chiến tranh trung đông đến chiến tranh tái phát ở Việt Nam
Đào Trường Phúc Sakharov, Solzhenitsyn, cuộc vận động bất khuất
Trần Văn Tích Tư tưởng Lão Trang trong y thuật Đông Phương
Kim Dịch Đông Y qua nét chữ
Vân Anh Khoa học không gian và đời sống con người
Võ Phiến Nhân đọ truyện Nguyễn Mộng Giác
Nguyễn Hiến Lê Thi sĩ Quách Tấn, hai tập thơ và một chứng bệnh
Trương Văn Thanh Góp ý với bài “Tủ sách xã thôn” của Toan Ánh
Minh Đức Hoài Trinh Lá thư nước ngoài
Vô Ưu Những vòng hoa xương rồng (truyện)
Minh Đức Hoài Trinh mây bay – lại mây bay (thơ)
Bùi Khiết Tình yêu tiền kiếp (thơ)
Bách Khoa Đàm thoại với Phạm Thế Mỹ
Tràng Thiên – Thu Thủy Thơời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận