Góc nhìn thú vị về nguồn gốc ngành công nghiệp Nam Kỳ


Góc nhìn thú vị về nguồn gốc ngành công nghiệp Nam Kỳ

Ngọc Tuyết


“Lịch sử doanh nghiệp và công nghiệp ở Sài Gòn và Nam kỳ từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945” là quyển sách mới nhất của TS.Nguyễn Đức Hiệp, người được biết đến với nhiều bài viết, công trình nghiên cứu lịch sử, khoa học, văn hóa trong và ngoài nước, như: “Sài Gòn – Chợ Lớn qua những tư liệu quý trước năm 1945” (2015), “Sài Gòn – Chợ Lớn: ký ức đô thị và con người” (2016), “Nghệ thuật sân khấu: Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương ở Sài Gòn và Nam kỳ cuối thế kỷ XIX đến 1945” (2017)…

Tiki2-Lịch sử Doanh nghiệp và công nghiệp ở Sài Gòn
Đặt sách tại đây: <LINK>

Quyển sách cung cấp thông tin và mô tả lịch sử thương mại của một số doanh nghiệp và công nghiệp ở Sài Gòn và Nam kỳ, tập trung ở các ngành: dịch vụ đường biển và đường sông, ngân hàng, nông nghiệp và khai thác đồn điền, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ và xuất nhập khẩu, kinh doanh lúa gạo… của các chủ thể chính là người Pháp, người Việt, người Hoa và người Ấn.

Sách cũng giới thiệu sơ lược về tình hình kinh tế Nam Kỳ từ giai đoạn 1860 đến 1945 với Sài Gòn – Chợ Lớn là trung tâm kinh tế, kỹ nghệ và thương mại, nền kinh tế chủ yếu dựa vào lúa gạo, cao su, các nông phẩm, các dịch vụ xây dựng, giao thông dựa vào đường thủy, đường sắt nối thị trường Nam kỳ, Cam Bốt với các nước.

Trong đó, các công ty của người Việt được hình thành từ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX là các doanh nghiệp in ấn, xuất bản sách báo. Từ những bài viết cổ vũ người Việt chú trọng kinh tế sản xuất, có phú cường và sức mạnh kinh tế mới tạo được sức ảnh hưởng chính trị ở một xã hội thuộc địa trên các báo “Nông cổ mín đàm” và “Lục tỉnh tân văn” (1901 – 1908) của các trí thức như Nguyễn Phú Khai, Lương Khắc Ninh, Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt đã thay đổi tư duy coi nhẹ công nghiệp và thương mại trước kia của người Việt.

Từ những ý tưởng này, năm 1908, ông Trần Chánh Chiếu đã khởi xướng phong trào Minh Tân kêu gọi người Việt tham gia vào thương trường cạnh tranh với người Pháp, người Hoa và người Ấn, hùn vốn lập ra các công ty, cơ sở thương mại như “Nam kỳ Minh Tân công nghệ”. Tiếp nối phong trào Minh Tân đã có nhiều thương nghiệp và doanh nghiệp thành công như Công ty nước mắm Liên Thành, Công ty xà bông Trương Văn Bền, Công ty tín dụng An Nam được coi là ngân hàng đầu tiên của người Việt…

Đặt sách tại đây: <LINK>


Nguồn: Thành ủy TpHCM


*

Bình luận