Hệ quả quá trình tiếp xúc với tín ngưỡng bản địa của người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc bộ của Công giáo ở Việt Nam


Hệ quả quá trình tiếp xúc với tín ngưỡng bản địa của người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc bộ của Công giáo ở Việt Nam

nhatbook-Hệ quả quá trình tiếp xúc với tín ngưỡng bản địa của người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc bộ của Công giáo ở Việt Nam-Nguyễn Hồng Dương-2008

 

Tác giả:  Nguyễn Hồng Dương
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Đồng bằng Bắc Bộ là địa bàn mà ở đó tín ngưỡng bản địa của người Việt mang tính tiêu biểu. Đây cũng là địa bàn đạo Công giáo xâm nhập sớm nhất. Theo dã sử mà sách Cương mục ghi lại là năm 1533 đã có sự xuất hiện của giáo sỹ Inêkhu ở Trà Lũ và Nam Chân (đều thuộc tỉnh Nam Định bây giờ), còn nguồn sử liệu chính xác là ngày 19/3/1627 với sự có mặt của giáo sỹ dòng Tên Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) ở Cửa Bạng (Thanh Hoá). Quá trình truyền giáo, phát triển đạo Công giáo ở Việt Nam thì vùng đồng bằng Bắc Bộ thu được kết quả rất lớn. Hiện ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Công giáo thiết lập được 7/26 giáo phận trên cả nước. Đó là các giáo phận: Phát Diệm, Bùi Chu, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Hoá, với số lượng tín đồ khoảng 1/3 cả nước.

Công giáo là một tôn giáo độc thần, khi truyền giáo, phát triển đạo vào Việt Nam nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng đã không chấp nhận tôn giáo và tín ngưỡng bản địa. Vậy quá trình tiếp xúc diễn ra như thế nào? Hệ quả sẽ ra sao? Đó là những vấn đề mà bài viết đề cập.

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh với việc phát triển báo chí Tiếng Việt và truyền bá chữ quốc ngữ
Vấn đề phụ nữ ở Việt Nam trước CMT8 năm 1945: Nội dung và giải pháp
ĐẠO MẪU Ở VIỆT NAM
Các bia tiến sĩ ở Văn Miếu Hà Nội đã nói những gì?
Về tính lưỡng nguyên đối trọng trong xã hội, văn hóa Việt Nam truyền thống
Người Việt-Nam Bộ từ góc nhìn tôn giáo
Người Nam Á, Nam Đảo và sự hình thành các quốc gia cổ ở Việt Nam
Phong tục chôn cất bằng chum gốm trong văn hóa Sa Huỳnh ở Việt Nam
Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người công giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam
Ý thức dân tộc Việt Nam trong cách nhìn so sánh
Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Đàng Ngoài 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt ra
Khảo cứu lại về sự thành lập nhà Lê Trung Hưng
Các giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền
Đô thị Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn
NHÀ THỜ CÔNG GIÁO VIỆT NAM
CÁC NHÀ VIỆT NAM HỌC NƯỚC NGOÀI VIẾT VỀ VIỆT NAM, tập 2
Vấn đề nghi lễ và chính sách cấm đạo dưới triều Nguyễn
Vườn cung đình Việt Nam: Lịch sử hiện trạng và vấn đề nghiên cứu phục hồi
Chế độ lương điền dưới triều Nguyễn
Triết lý quân sự truyền thống Việt Nam

Bình luận