Hệ quả quá trình tiếp xúc với tín ngưỡng bản địa của người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc bộ của Công giáo ở Việt Nam


Hệ quả quá trình tiếp xúc với tín ngưỡng bản địa của người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc bộ của Công giáo ở Việt Nam

nhatbook-Hệ quả quá trình tiếp xúc với tín ngưỡng bản địa của người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc bộ của Công giáo ở Việt Nam-Nguyễn Hồng Dương-2008

 

Tác giả:  Nguyễn Hồng Dương
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Đồng bằng Bắc Bộ là địa bàn mà ở đó tín ngưỡng bản địa của người Việt mang tính tiêu biểu. Đây cũng là địa bàn đạo Công giáo xâm nhập sớm nhất. Theo dã sử mà sách Cương mục ghi lại là năm 1533 đã có sự xuất hiện của giáo sỹ Inêkhu ở Trà Lũ và Nam Chân (đều thuộc tỉnh Nam Định bây giờ), còn nguồn sử liệu chính xác là ngày 19/3/1627 với sự có mặt của giáo sỹ dòng Tên Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) ở Cửa Bạng (Thanh Hoá). Quá trình truyền giáo, phát triển đạo Công giáo ở Việt Nam thì vùng đồng bằng Bắc Bộ thu được kết quả rất lớn. Hiện ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Công giáo thiết lập được 7/26 giáo phận trên cả nước. Đó là các giáo phận: Phát Diệm, Bùi Chu, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Hoá, với số lượng tín đồ khoảng 1/3 cả nước.

Công giáo là một tôn giáo độc thần, khi truyền giáo, phát triển đạo vào Việt Nam nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng đã không chấp nhận tôn giáo và tín ngưỡng bản địa. Vậy quá trình tiếp xúc diễn ra như thế nào? Hệ quả sẽ ra sao? Đó là những vấn đề mà bài viết đề cập.

nhatbook-download


*

để lại phản hồi