NHỮNG TRUYỆN HAY NHẤT TRONG NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM


Những truyện hay nhất trong Nghìn Lẻ Một Đêm

nhatbook-Nghìn-lẻ-một-đêm-những-truyện-hay-nhất-Vũ-Liêm-Đoàn-Doãn-dịch-2002

Tác giả:  Antonie Galland
 Vũ Liêm, Đoàn Doãn dịch
 Nxb:  Hội Nhà Văn
 Năm:  2002
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận