TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 409


Tạp chí Bách Khoa – số 409-1974

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 409-1974

nhatbook-download


Trong số này:

Thi Vũ thế nào là thiền sư
Nguyễn Lang Một thiền sư thi sĩ: Thiền ư Huyền Quang . Văn Hóa và chính trị của Phật giáo đời Trần
Long Điền nhân kỷ niệm Phan Châu Trinh nhắc lại: Vụ án Nguyễn An Ninh 48 năm về trước (1926)
Từ Minh chuyển biến trong tình hình chính trị Do Thái: Sự ra đi của thủ tướng Golds Meir
Vũ Tiến Phúc Ai là dịch giả bản “Chinh phụ ngâm khúc” hiện đang lưu hành?
Minh Đức Hoài Trinh Lá thư nước ngoài
Võ Phiến trưa đơn giản (truyện)
Trần Tường Trình Thư từ Bastonge gởi người em Quảng Trị (thơ)
Đông Trình Trong vườn bắp (thơ)
Trần Văn Nghĩa Giữa đồi trà Blao (thơ)
Võ Văn Lê Biết tìm đâu (thơ)
Hoàng Lộc bỏ làm thơ đi uống rượu
Huỳnh Kim Sơn thử quay về
Bách Khoa DĐàm thoại với Phạm Thiên Thư về tác phẩm 12000 câu lục bát
Thế Nhân Giải thưởng dịch thuật 72-75
Ngô Thế Côn góp ý về số đặc khảo Phan Châu Trinh
Thu Thủy thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận