TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 411


Tạp chí Bách Khoa – số 411-1974

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 411-1974

nhatbook-download


Trong số này:

Nguyễn Văn Hầu Văn học miền nam: văn truyền khẩu trên đất Đồng Nai
Phạm Long Điền Văn học miền Nam: Tính chất phản kháng trong thơ văn bình dân Nam Kỳ thời Pháp thuộc
Đoàn Nhật Tấn một bước canh tân cho nền giáo dục tiểu học
Từ Minh Valery Giscard d’Estaing, vị tổng thống trẻ tuổi nhất của lịch sử nước Pháp
Dohamide đi vào hội nghị Hồi giáo Mecca và kiểm điểm một chuyến đi
Minh Đức Hoài Trinh Lá thư nước ngoài
Nguyễn Thị Thụy Vũ lài rau hoang dại (truyện ngắn)
Lê Văn Siêu về nhóm Hàn Thuyên và Nguyễn Đức Quỳnh
Trần Ngọc Ninh ngọn lửa và trái tim
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận