TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 412


Tạp chí Bách Khoa – số 412-1974

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 412-1974

nhatbook-download


Trong số này:

Từ Minh Từ “phép lạ” Kisinger đến các cuộc du hành của tổng thống Nixon
Nguyễn Văn Hầu bước đầu của văn học “hán Nôm” trên đất Đồng Nai
Phạm Long Điền hai tập thơ bình dân đã làm rung rinh chế độ thực dân miền Nam vào đầu thế kỷ 20
Trần Ngọc Ninh ngọn lửa và trái tim
Lê Văn Siêu Nhóm Hàn Thuyên và cuộc Tân Văn hóa (1939-1945)
Nguyễn Văn Xuân Ai là dịch giả bản “Chinh phụ ngâm diễn âm tân khúc”?
Minh Đức Hoài Trinh Lá thư nước ngoài
Vô Ưu trường hợp  của Thư (truyện ngắn)
Minh Đức Hoài Trinh Cuồng phong (thơ)
Phạm Tăng Một chuyến đi (thơ)
Phù Sinh Nhưững đám mây đen (truyện ngắn)
Tử Diệp Thời sự khoa học
Tuy Thủy Đỗ Trọng Huề với đề tài: “Nghệ thuật và chúng ta”

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận