TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 413


Tạp chí Bách Khoa – số 413-1974

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 413-1974

nhatbook-download


Trong số này:

Đỗ Trọng Huê Nghệ thuật và thời đại chúng ta
Từ Minh đảo Chypre, nguồn tranh chấp quốc tế triền miên
Nguyễn Văn Hầu văn học Hán Nôm đất Đồng nai từ Gia Long đến đầu Tây Thuộc
Phạm Long Điền những khám phá mới về Gia Định Báo
Trần Ngọc Ninh Huyền thoại học và huyền thoại lú học trong sự đi tìm nguồn gốc dân tộc
Đoàn Nhật Tấn Giáo dục thường trực và phát triển văn hóa
Minh Đức Hoài Trinh Lá thư nước ngoài
Minh Đức Hoài Trinh Tình chính mình sẽ được vẽ lên tranh
Võ Phiến Người láng giềng phía sau
Nguyễn Huy Nhượng nghe hòa bình
Tường Linh Sương ngọc (thơ)
Gì Khánh anh không phải là thi sĩ (thơ)
Tạ Tỵ Tôi về thăm (thơ)
Trần Ngọc Ninh Y khoa và văn chương
Tử Diệp những khám phá mới về gsao chổi Koboutek
Nguyễn Kinh Châu Duy Lam nói chuyện về Nhất Lin tại Huế
Thế Nhân sinh hoạt văn học tại Quy Nhơn

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi