TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 414


Tạp chí Bách Khoa – số 414-1974

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 414-1974

nhatbook-download


Trong số này:

Từ Minh Bi kịch chính trị Hoa Thịnh Đốn
Hồ Hữu Tường Hiện tượng Trương Vĩnh Ký hay là hóa trình từ người Trí thức đến kẻ sĩ phu
Phạm Long Điền Những khám phá về Gia Định Báo
Đỗ Trọng Huề Nghệ thuật và thời đại chúng ta
Đào Trường Phúc Patty Hearst, huyền thoại của một xã hội biến động
Đỗ Trọng Lễ Đêề nghị phương thuốc trị bệnh mắt
Trần Văn Tích Hôm urbanus
Minh Đức Hoài Trinh Lá thư nước ngoài
Du Li Một linh hồn sa mạc
Cao Tiêu, Lê Nguyên Phu, Hà Huyền Chi Tiễn thi hữu Tạ Tỵ hồi hưu
Trần Ngọc Kim nỗi buồn gác trọ
Đặng Tấn Tới bệnh lòng: bước chân cỏ nội
Nguyễn Hiến Lê Nhân đọc “mảnh vụn văn học sử” của Bằng Giang
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận