TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 416


Tạp chí Bách Khoa – số 416-1974

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 416-1974

nhatbook-download


Trong số này:

Đặng Trần Huân Cuộc cách mạng ngập ngừng tại Ethiopie, lật đổ ngai vàng xưa nhất thế giới
Nguyễn Sinh Duy Thương xác cùng nhà học giả Hồ Hữu Tường về hiện tượng Trương Vĩnh Ký
Nguyễn Văn Hầu Thơ trong phong trào nói Thơ miền Nam với một số tác phẩm mang tính chất đối kháng
Phạm Long Điền Cải lương, một khúc quanh hệ trọng trên chiến tuyến văn hóa
Quách Tấn Giới thiệu một thi tài và một giai phẩm bị bỏ quên: Thái Thuận và Lữ Đường di cảo thi tập
Trùng Dương đàn bà viết văn
Minh Đức Hoài Trinh Lá thư Mexico
Nguyễn Thị Thụy Vỹ Nghề mới
Hoàng Lộc khi mới đến Đà Lạt
Nguyễn Khắc Nhượng thơ gởi bé gái quê nhà (thơ)
Lê Văn Cần Góp ý với ông Phạm Long Liền về Gia Định báo
Bùi Vị Xuyên nhân dđọc cuốn “Thư tịch hồi tố quốc gia VN”
Văn Hữu tượng nhà cách mạng Phan Bội Châu ở Huế đã hoàn tất giai đoạn đổ đồng
Thế Nhân buổi sinh hoạt “truyền thống hát Trống quân”
Lê Phương Chi Cuộc đi tăm nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải
Thế Nhân ngày ký giả đi ăn mày

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận