TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 417


Tạp chí Bách Khoa – số 417-1974

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 417-1974

nhatbook-download


Trong số này:

Nguyễn Thiếu Dũng Mấy điểm sai lầm của “Chương trình Quốc Văn lớp 12”
Đặng Trần Huân Edward Kenney và tai nạn 5 năm không lời giải thích
Quách Tấn Giới thiệu một thi tài và một giai phẩm bị bỏ quên: Thái Thuận và Lữ Đường di cảo thi tập
Trần Văn Tích Chung quanh cây sâm của Lê Quý Đôn
Đỗ Hồng Ngọc Nhân đọc: “Tư tưởng Lão Trang trong Y thuật Đông Phương”
Phạm Long Điền Trương Vĩnh Ký trong quỹ đạo xâm lăng văn hóa của thực dân Pháp
Minh Đức Hoài Trinh lá thư Đài Loan
Minh Quân Hạnh Ngộ
Vô Ưu Sông Thu bồn, nước Thu Bồn
Lê Văn Trung cảnh cũ
Đông Trình thư gởi người bạn thơ
Võ Tấn Khanh niềm vui, như sự thật
Võ Chân Cửu phố chợ, ngả tư, chiều trên đầm
Bách Khoa những buổi nói chuyện của Giáo sư nhạc học Trần văn Khê
Thu Thủy Thời sự văn nghệ
Thế Nhân Cô Ký ở nước ngoài

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận