TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 421, 422


Tạp chí Bách Khoa – số 421, 422-1975

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 421 422-1975

nhatbook-download


Trong số này:

Từ Minh 1974, một năm khủng hoảng toàn diện
Đặng Trần Huân những việc đáng ghi nhớ trong năm 1974
Võ Phiến Có gì mới trong sinh hoạt văn nghệ
Nguyễn Mộng Giác nghĩ về Thơ, truyện 1974
Nguyễn Hiến Lê nhân loại lâm nguy
Trần Ngọc Ninh tư tưởng Việt Nam
Phạm Long Điền Những phát giác về Huỳnh Tịnh Của
Thạch Hà Kim Hoàng Sơn giá trị những Bút hiệu
Kim Cương tâm sự cuối năm của một nghệ sĩ sân khấu
Lê Tất Điều ngưng bắn, ngày thứ 492, xin kể lại ngày đó
Vũ Hoàng Chương bài thơ giãn đưa
Minh Đức Hoài Trinh nhìn qua cửa sổ
Minh Đức Hoài Trinh lá thư Minh Đức Hoài Trinh
Lệ Hằng Ngọc sóng Nam Ô
Huỳnh Tấn dậy hồn
Thạch Điền xuân nhớ
Võ Chân Cửu trên đầm xưa trông mùa xuân mới (thơ)
Bách Khoa đàm thoại với Đoàn Thêm về “Việc từng ngày”
Lê Phương Chi tâm sự của một số nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ những ngày cuối năm Dần
Thế Nhân Thơ nhạc và … chả cá
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận