TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 424


Tạp chí Bách Khoa – số 424-1975

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 424-1975

nhatbook-download


Trong số này:

Phạm Lương Giang Việt Nam tham dự luật Nhân đạo quốc tế kỳ 1 và kỳ 2
Đặng Trần Huân Hoa lục sau Quốc dân đại hội 1975
Vương Hồng Sến nhớ tiếc Phạm Duy Khiêm
Nguyễn Hiến Lê Chúng ta phải làm gì?
Trần Ngọc Ninh tư tưởng Việt Nam
Nguyễn Sinh Duy để góp vào sử Cần Vương: những bức thư của đề đốc Lê Trực trả lời Quan bà Mauleaux
Phạm Long Điền cúp tóc trong phong trào Duy Tân tại Miền Nam
Hoàng Tiến đọc ” Cơ cấu Việt Ngữ” của Trần Ngọc Ninh
Trần Văn Khê lá tư ba-Lê: nối lại đường tơ
Bích Tiên nói với em lớp sáu (thơ)
Minh Đức Hoài Trinh Em về ôm quê hương mình (thơ)
Tiếng đàn bầu
Hữu Định Bữa rượu cuối năm
Miên Tường đêm giao thừa của gã giang hồ
Minh Đức Hoài Trinh lá thư Vị Ương tết Ất Mão
Nguyễn Hiến Lê Cảm tưởng vụn ngày xuân
Lê Phương Chi tâm sự cuối năm của một nghệ sĩ sân khấu
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận