TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 425


Tạp chí Bách Khoa – số 425-1975

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 425-1975

nhatbook-download


Trong số này:

Võ Văn Dật sự khẩn thiết có mặt của một viện bảo tàng Nông Công Ngư nghiệp
Đặng Trần Huân mua bán chiến cụ trên thế giới ngày nay
Phạm Việt Châu diễn biến từ đại hội Đảng tới đại hội Nhan dân ở Hoa lục
Phạm Long Điền vai trò Nông Cổ mín đàm trong phong trào duy tân ở miền Nam
Nguyễn Sinh Duy Những bức thư của đô đốc Lê Trực trả lời quan ba Mouteaux
Trần Ngọc Ninh bàn về Cơ cấu và ngôn ngữ
Mỹ Linh Phương Ý Ý nghĩa của một vài vụ từ chức lịch sử
Nguyễn Mộng Giác văn chương học đường
Vô Ưu Bạn đồng môn (truyện ngắn)
Võ Tấn Khanh độc âm hành (thơ)
Nguyễn Huy Chương chiều trong rừng sâu (thơ)
Thủy Triều Tình ta với Huế ngày xưa
Đông bài cho người em An Cựu
Lê Thị Mão tôi đi dự hội nghị Quốc tế
Đỗ Hồng Ngọc Tết Ất Mão với nhà văn Ngu Í
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận