TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 426 (số cuối)


Tạp chí Bách Khoa – số 426-1975

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 426-1975

nhatbook-download


Trong số này:

Phạm Việt Châu Phân tích cơ cấu lãnh đạo cấp Trung ƯƠng tại Hoa Lục hiện nay
Trần Văn Khê nhạc Việt xứ Người
Trần Văn Tích đọc sách dịch Lãn Ông
Tạ Tỵ vaài nhận xét về triễn lãm Hội họa Pháp quốc hiện đại
Đỗ Hồng Ngọc Nhân cuốn sách thứ 100 của ông Nguyễn Hiến Lê
Bách Khoa Ông Nguyễn Hiến Lê và tác phẩm thứ 100
Võ Phiến nhân đọc bản thảo cuốn “Nguyễn Hiến Lê” của Châu Hải Kỳ
Bách Khoa đàm thoại với Hoàng Ngọc Tuấn,
Trần Dzạ Lữ Huế, còn trong hoài niệm
Minh Đức Hoài Trinh hỏi cô đơn
Tô Loan cơn sốt
Thu Thủy ai còn ai mất?
Phạm Chi Lăng đứng trước hiện tình: hình ảnh Kampuchia
Tường Linh Vĩnh biệt Anh Việt Thu
Nguyễn Phan Thịnh trong cái Kinh Hoàng

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận