ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM


Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam

nhatbook-Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam-2007

Tác giả:  Nhiều TG
 Nxb:  UNN-Wider
 Năm:  2007
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận