NỀN KINH TẾ CẢM ƠN


Nền kinh tế cảm ơn

nhatbook-nen kinh te cam on-Gary Vaynerchuk-2012

Tác giả:  Gary Vaynerchuk
 Nxb:  Trẻ
 Năm:  2012
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Nếu có điều kiện, mời mua sách giấy ủng hộ tại đây: <LINK>

*

Bình luận