CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ KINH TẾ


Các công cụ quản lý kinh tế

Các công cụ quản lý kinh tế-Phan Huy Đường-

 Chủ biên:  Phan Huy Đường
 Nxb:  ĐH QG Hà Nội
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Nếu có điều kiện, mời mua sách giấy ủng hộ tại đây: <LINK>

*

để lại phản hồi