LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO VÀ HỒI GIÁO TẠI AFGHANISTAN


Lược sử Phật giáo và Hồi giáo tại Afghanistan

nhatbook-Lược sử Phật giáo và Hồi giáo tại Afghanistan-Alexender Berzin-2012

 Tác giả:   Alexender Berzin
 Thích Nữ Tịnh Quang dịch
 Nxb:  Buddist Nun Association California publishes
 Năm:  2012
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


 

*

Bình luận